تصویر روز

d15.jpg

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

بست های استنلس استیل سینی هتی درام پایین

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: بست های استنلس استیل سینی هتی درام پایین

شافت و غلاف و سیل های هوای سوت بلاور کوره

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: شافت و غلاف و سیل های هوای سوت بلاور کوره

شافت و غلاف و سیل های هوای سوت بلاور

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: شافت و غلاف و سیل های هوای سوت بلاور

شافت و غلاف و سیل های هوای سوت بلاور کوره

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: شافت و غلاف و سیل های هوای سوت بلاور کوره

توری های اسکرین

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: توری های اسکرین