تصویر روز

d13.jpg

ورود به سایت

امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196

نازل مشعل ها

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: نازل مشعل ها

قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور

قطعات سلنوئید والو لاین هیترها

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات سلنوئید والو لاین هیترها

گیربکس سوت بلاور ژونگستروم

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: گیربکس سوت بلاور ژونگستروم

قطعات شات آف والوهای مازوت و بخار

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات شات آف والوهای مازوت و بخار

قطعات گیربکس مین استیم والو

 

 

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 

ادامه مطلب: قطعات گیربکس مین استیم والو