تصویر روز

d5.jpg

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

سيل

 

کاربرد :

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: سيل

قطعات بوبين

 

کاربرد : مربوط به سنولوييد والو

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: قطعات بوبين 

سيت والو 4 راهه

 

کاربرد : هواي اينترومنت

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: سيت والو 4 راهه

كوپلينگ

 

کاربرد : اتصال الكترو موتور و پمپ شيمی

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: كوپلينگ

نشيمن گاه والو 4 راهه

 

کاربرد : هواي اينترومنت

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: نشيمن گاه والو 4 راهه

ست آب بندی

 

کاربرد : والو 5 راهه

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: ست آب بندی