تصویر روز

d15.jpg

ورود به سایت

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

چك والو

 

کاربرد : تزريق سيستم تزريق

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: چك والو

فنر

 

کاربرد : دمپ لرزشهای شعله بين آنسالدو

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: فنر

شيشه حرارتی

 

کاربرد : چشميهای اتاق احتراق آنسالدو

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: شيشه حرارتی

سيل زغال

 

کاربرد : مكانيكال سيل هيدرو توربين

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: سيل زغال

رتور

 

کاربرد : فن سيل دايورتردمپر

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: رتور

سيل رينگ

 

کاربرد : هيدرو توربين

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: سيل رينگ