تصویر روز

d1.jpg

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

چك والو

 

کاربرد : تزريق سيستم تزريق

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: چك والو

فنر

 

کاربرد : دمپ لرزشهای شعله بين آنسالدو

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: فنر

شيشه حرارتی

 

کاربرد : چشميهای اتاق احتراق آنسالدو

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: شيشه حرارتی

سيل زغال

 

کاربرد : مكانيكال سيل هيدرو توربين

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: سيل زغال

رتور

 

کاربرد : فن سيل دايورتردمپر

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: رتور

سيل رينگ

 

کاربرد : هيدرو توربين

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

 

ادامه مطلب: سيل رينگ