تصویر روز

d9.jpg

ورود به سایت

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

حلقه های صالحین

بنابر اعلام پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه ، دومین طرح فصلی صالحین برای کلیه بسیجیان نیروگاه  برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان  پیرامون مسائل فرهنگی و همچنین آشنایی با مسائل روز  بیاناتی را جهت حاضرین در جلسه بیان نمودند.