تصویر روز

d14.jpg

ورود به سایت

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

حلقه های صالحین

بنابر اعلام پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه ، دومین طرح فصلی صالحین برای کلیه بسیجیان نیروگاه  برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان  پیرامون مسائل فرهنگی و همچنین آشنایی با مسائل روز  بیاناتی را جهت حاضرین در جلسه بیان نمودند.